Jiaxing BEIHUA POLYMER ADDITVES CO., LTD.

342343

TUYỂN DỤNG

Talent Idea

 

Chúng tôi tuân theo các khái niệm về sử dụng những người đầu tiên. Mỗi người Beihua phải hiểu và tuân thủ các tiêu chuẩn chuyên môn cơ bản. Chúng tôi cần phải có một mức độ cao về thành tựu văn hóa và chất lượng kinh doanh tốt, và chúng tôi có thể làm việc cùng với Beihua trong cùng một thuyền và công việc khó khăn. Nhân vật; Chúng tôi tuân thủ các nguyên tắc cạnh tranh bình đẳng và lành mạnh, và cung cấp một nền tảng phát triển công việc tuyệt vời cho mỗi tài năng; chúng tôi cung cấp cho mỗi nhân viên với bồi thường cạnh tranh và lợi ích, phát triển và cơ hội đào tạo cá nhân hoàn hảo, cải thiện liên tục trong một môi trường làm việc đầy thử thách đối với giá trị lớn nhất! .

Recruitment Information

Chức vụ

con số

chi tiết công việc

thời gian phát hànhWhatsApp Online Chat!