Jiaxing BEIHUA POLYMER ADDITVES CO., LTD.

AboutUs2

Văn hóa

| văn hóa |

 

  • Khái niệm cốt lõi của công ty: "toàn vẹn, tính thực dụng, tôn trọng, phối hợp."
  • giá trị doanh nghiệp cốt lõi: Trung thành, đoàn kết, đổi mới, và giành chiến thắng-thắng.
  • Doanh nghiệp Tầm nhìn: Phấn đấu để xây dựng Beihua thành một doanh nghiệp hàng đầu trong và ngoài nước.
  • tinh thần kinh doanh: sự hiệp nhất của sự đồng thuận, sự đổi mới và chủ nghĩa thực dụng, nếu bạn luyện tập nội lực, công nghệ và doanh nghiệp.


WhatsApp Online Chat!